Yleisradio

Yleisradion merkitys yhteiskunnalle

Yleisradiolla on ollut kiistattomasti hyvin merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Yleisradion kautta kuulijat ovat saaneet luotettavasti tietoa yhteiskunnan asioista. Tätä luotettavuutta arvostetaan edelleen korkealle, ja tiedon välityksen luotettavuutta mitattaessa Yleisradio on huomattavasti korkeammalla kuin kaupalliset radiokanavat. Yleisradion kanavien kautta kuulijat saavat viranomaisten tiedotteita poikkeustilanteissa sekä erilaisissa vaara- ja hätätilanteissa. Yleisradion kuuluvuus on taattu koko maassa, joten siihen voi luottaa. Muita jakelukanavia pitkin ei välttämättä saada kriisitilanteessa tietoa kulkemaan yhtä tehokkaasti kuin mitä Yleisradion kanavat tarjoavat.

Laajaa sisältöä ja paikallisuutta

Pelkän tiedonvälityksen ohella epäkaupallinen Yleisradio pystyy tarjoamaan huomattavan laajan kirjon sisältöä. Kaupallisesti ei olisi mitenkään mahdollista tuottaa niin paljon erikielistä ja vähemmistöille suunnattuja ohjelmia kuin mitä Yleisradio pystyy tekemään. Näiden sisältöjen ansiosta kukaan yhteiskunnassa ei jää vaille kulttuuria ja sivistystä. Monipuolinen sisältö kehittää kokonaisvaltaisesti kansallista ja kulttuurista identiteettiä. Radio-ohjelmat ja niiden musiikillinen sisältö viihdyttävät ja samalla sivistävät. Ne edistävät erityisesti kotimaista musiikkia ja levittävät muutoin mahdollisesti hyvin marginaaliseksi jäävää musiikkia laajempaan tietoisuuteen. Tämä luo uusia ilmiöitä ja kehittää kotimaista musiikkiteollisuutta.

Paikallisesti toimitettu sisältö tyydyttää yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta. Yleisradio pystyy toimittamaan radiosisältöä pienemmän kuulijajoukon kiinnostuksen mukaisesti edistäen pienempien paikkakuntien yritys- ja kulttuurielämää. Kilpailu kaupallisten kanavien kanssa on paikallisella tasolla kovaa, mutta paikallistoimituksen tekemää sisältöä arvostetaan ja sen tulevaisuuteen luotetaan.

bard