Paikalliset kaupalliset radioasemat

Lemmikkien hoitoon perustuva radio-ohjelma

Radio elää murrosvuosiaan podcastien tultua äänimarkkinoille. Ideoita toiminnan rikastuttamiseksi ja uudistamiseksi tarvitaan, jotta radiokanavat säilyisivät kiinnostavina kuuntelijoiden mielestä. Mielenkiintoinen näkökulma radiokanavien tulevaisuuteen olisivat eri paikkojen omat radiokanavat. Millaista olisi seurata suoraa radiolähetystä esimerkiksi eläintarvikekaupasta? Tai olisiko jo olemassa olevilla radiokanavilla tilaa ohjelmalle, jossa perehdyttäisiin nimenomaan lemmikkeihin liittyviin asioihin?

Vaikka monesti koetaan, että podcastit kilpailevat perinteisen radiotoiminnan kanssa, tilanteen voi nähdä myös toista kautta. Kuuntelijat pitävät podcastien henkilökohtaisuudesta. Voisivatko radiokanavat saavuttaa samaa läheisyyden tunnetta kuulijassa, jos niitä lähetettäisiin jostain tietystä paikasta tai jos niissä keskityttäisiin tiettyyn aihepiiriin? Kun kuuntelija pääsee samaistumaan esimerkiksi jonkun paikan työilmapiiriin, henkilökuntaan ja työpäivän rutiineihin, radiokanava voi synnyttää samanlaista kokemusta kuin vaikka tutun televisiosarjan maailma tuttuine hahmoineen. Eläintarvikekauppa ei ole niitä tavanomaisempia työpaikkoja. Suorana tuleva radiolähetys esimerkiksi eläinkauppa Zoo voisi olla kiinnostava monen mielestä.

Korona-aikana yhä useampi ihminen hankki oman lemmikin. Lemmikkien hoitaminen voi herättää uudessa omistajassa paljon kysymyksiä, joihin he etsivät vastauksia. Kokemattomat eläimenomistajat ovat työllistäneet jo eläinsuojeluakin: esimerkiksi eläinten ruokkimisesta ei ole ollut kaikilla tarpeeksi tietoa, kuten ei myöskään eläinten tarvitsemista oikeanlaisista tiloista ja tarvikkeista. Siksi tiedon lisääminen niistä perusasioista, jotka jokaisen eläimenomistajan tulisi tietää, olisi paikallaan.

Eläimille tarkoitetut tuotteet ovat laajeneva markkina; uusista tuotteista olisi kiinnostavaa kuulla asiantuntijoiden kertomana. Esimerkiksi turhat eläinlääkärikäynnit voitaisiin välttää, jos lemmikin omistajilla olisi tarpeeksi tietoa jo etukäteen niistä ongelmista, mitä lemmikin kanssa voi tulla eteen.

Lemmikkieläin hankitaan usein lapsiperheeseen. Lapset ovat nähneet kavereillaan koulussa tai päiväkodissa lemmikkejä ja haluavat itselleen oman eläimen paijattavaksi ja leikkikaveriksi. Jo lemmikin valinta on aihe, josta olisi hyvä puhua laajemminkin. On lemmikkejä, jotka sopivat vasta vähän isompien lasten seuraksi. Radio-ohjelmassa voitaisiin haastatella asiantuntijoita, jotka tietävät esimerkiksi juuri matelijoista. Tällöin uutta eläintä harkitseva pääsisi perille, minkä tyyppinen eläin voisi sopia heidän perheeseensä.

Koska uusia lemmikkieläimiä tuodaan Suomeen vuosittain, myös lemmikkien varusteet päivittyvät jatkuvasti. Uusimpia ratkaisuja esimerkiksi lemmikkien häkeiksi, altaiksi tai oleskelupaikaksi voi katsella esimerkiksi online eläinkauppa Zoon sivuilta. Samoin lemmikkien erilaiset lelut ja aktivointitarvikkeet, puhumattakaan turkinhoidosta ja ruuasta, ovat etenkin aloittelevalle lemmikin omistajalle asioita, joista olisi hyvä kuulla enemmän.

Erikoisaloja edustaa esimerkiksi koiraurheilu, joka on monelle vielä vieras laji. Kuitenkin agility ja muu koiran kanssa harjoitettava kilpailutoiminta, ovat kasvavia trendejä, joista moni uusikin harrastaja voisi innostua. Kiinnostava radio-ohjelma, jossa kerrottaisiin uusista lajeista, tarjoaisi tärkeää informaatiota kaikille asiasta kiinnostuneille.

Etenkään nettiradiot eivät vaadi laajoja satsauksia tekniikkaan. Sisältö on tärkeintä, niin kuin usein tavataan sanoa. Jos kiinnostusta oman radiokanavan käynnistämiseen on, kannattaa miettiä mistä aiheista lähetystä voisi juontaa. Riittääkö oman työpaikan arjessa sellaisia kiinnostavia aiheita, joista riittäisi puhuttavaa? Parasta radiotoimintaa edustavat myös erilaiset kilpailut. Onko mahdollista löytää esimerkiksi sponsoreita, jotka voisivat haluta saada näkyvyyttä tai kuuluvuutta nettiradiokanavallasi ja ehkä tarjota esimerkiksi palkintoja kilpailuihin?

Kanavan toiminnan suunnittelu, jos lähetyspaikkana olisi vaikka edellä mainittu eläintarvikeliike Zoo, alkaa siitä, että miettii kuinka laajaa lähetystoiminta voisi olla, kelle se on suunnattu, mistä aiheita saisi ja kuinka nettisivujen muu sisältö saataisiin sovitettua yhteen radiolähetyksen kanssa. Parhaimmillaan pienen tahon radiokanava voi muodostua uniikiksi helmeksi, joka kiinnostaa myös mainostajia ja sponsoreita sen lisäksi, että se lisää asiakkaiden tietoisuutta kyseisestä paikasta ja tuottaa kiinnostavaa materiaalia, jota kautta voidaan saada uusiakin asiakkaita.

bard