Valtakunnalliset kaupalliset radioasemat

Valtakunnallisten kaupallisten radiokanavien tulevaisuudennäkymät

Valtakunnallisen kaupallisen radionaseman tulevaisuus seuraa yleistä yhteiskunnallista kehityskaarta. Kuulijoiden arvot ja käyttäytymismallit voivat vaihdella. Kulutustottumukset ja globaalit markkinat muuttavat radiomainonnan viitekehystä nopeillakin sykleillä. Valtakunnallisella radiokanavalla on haasteita tulevaisuudessa pysyä markkinoilla nykyisenkaltaisena vahvana mediatoimijana.

Seurantatutkimusten valossa valtakunnallisten radiokanavien kuuntelu ja radio-ohjelmien kyky tavoittaa kuulijoita ovat olleet pienessä jatkuvassa laskusuunnassa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Kanavien määrä on hieman kasvanut ja kuulijat kuuntelevat useampia eri kanavia kuin aiemmin. Radiovastaanottimien määrä kodeissa ei myöskään ole pudonnut vaan radiolla on paikkansa Suomalaisissa kodeissa. Radion kuuntelu autossa on autoilun kasvun myötä nousussa.

Radio tavoittaa ihmiset hyvin

Kaupallisen radion toimiedellytys on mainostajien saaminen kanavalleen. Mainostajat rahoittavat koko toiminnan kaupallisessa radiotoiminnassa. Vahvuutena radiomainonnassa on se, että se tavoittaa halutut kuulijat tehokkaasti. Radiota edelleen kuunnellaan paljon ja hyvin profiloituneet radioasemat saavuttavat laajoja kuuntelijakuntia tietyntyyppisistä ihmisistä. Jos mainostaja haluaa tavoittaa nuoren urbaanin kuluttajan tai vaihtoehtoisesti varttuneemman korkeakulttuurista kiinnostuneen henkilön, on hänen helppo valita kanavien profiloitumisien ansiosta mille radiokanaville kannattaa oma mainos sijoittaa.

Kustannustehokkuus puhuu myös radiomainonnan säilymisen puolesta. Valtakunnallisella kaupallisella radioasemalla on huomattavasti edullisempaa toteuttaa varmuudella koko maan kattava mainoskampanja kuin millään muulla medialla. Internetin sosiaalisen median mainonta tavoittaa teoriassa enemmän kuluttajia, mutta mainos hukkuu helposti massaan ja kampanjaan tehty panostus menee mainostajalta hukkaan.

Asiantuntijoiden mukaan sisällön merkitys kasvaa edelleen kilpailussa ihmisten radiokuunteluajasta. Ohjelmasisältöjen omaperäisyys ja mielekkyys saa vahvempaa painoarvoa. Pelkkään musiikin toistoon keskittyvän valtakunnallinen radioaseman uskotaan menettävän suosiotaan suoratoistopalveluiden edelleen yleistyessä. Suoratoistopalvelut tarjoavat kuulijalle paremman mahdollisuuden valita millaista musiikkia haluaa kuunnella, eikä radio pysty tässä kilpailemaan. Valtakunnallisen kaupallisen radion on tarjottava kuulijoille muutakin sisältöä kuin musiikkia pitääkseen kuulijoistaan kiinni. Vain todistettavasti paljon kuulijoita omaava valtakunnallinen radiokanava voi tulevaisuudessa saada asiakkaakseen rahakkaita valtakunnallisia mainoskampanjoita.

Persoonat kiinnostavat

Radion ihmisläheisyys mediana on pitänyt sen suosittuna ja tämä korostuu entisestään tulevaisuudessa. Mediakentän laajentuessa ja uusien teknologioiden myötä vieraantumisen tunne eri medioista on kasvanut muilla medioilla paitsi radiolla. Keskeisenä menestystekijänä ovat radiopersoonat, joita kuulijat haluavat kuunnella uudestaan ja uudestaan. Hyvät radiopersoonat keräävät vankan kuulijakunnan ja tekevät ohjelman sisällöstä kuulijalleen persoonallisen ja läheisen. Tähän eivät sosiaalisen median huomiohakuiset animaatiot, videot ja efektit pysty. Kun ihminen puhuu ihmisille suorassa lähetyksessä, tekee se kuuntelukokemuksesta ainutlaatuisen. Tämä lähentää radiota kuulijaansa ja saa kuulijan pysymään kanavalla mainostenkin aikana, jottei menetä mainosten jälkeen seuraavaa juontajan puhetta ja tarinaa.

Inhimillisyys ja läheisyys tulevat pitämään valtakunnallisen kaupallisen median hengissä ja hyvinvoivana. Näiden tunteiden ylläpitäminen laadukkaan sisällön avulla takaa valtakunnalliselle kaupalliselle radioasemalle menestyksen.

bard