Paikalliset kaupalliset radioasemat

Paikallisradioiden tulevaisuus

Paikallisradioiden lukumäärä on ketjuuntumisen ja kiristyneen taloudellisen kilpailun myötä vähentynyt, mutta siitä huolimatta tulevaisuudennäkymät paikallisradioille ovat hyviä ja uusiakin paikallisradioita suunnitellaan käynnistettäväksi. Paikallisuuden korostaminen nousee yhä ratkaisevampaan rooliin ja sen avulla paikallisradio tulee olemaan kilpailukykyisempi kuin muut toimijat. Suuria valtakunnallisia ketjuja ei koeta kuulijoiden joukossa hyvänä asiana. Paikallisradion valttikortiksi muodostuvat omat paikalliset toimitukset, jotka tuntevat radion lähetysalueen kattavan seudun. Radiojuontaja pystyy luomaan huomattavasti läheisemmän suhteen kuuntelijoihinsa kun hän tuntee paikallisen historian ja tavat.

Ihmiset ovat aina halunneet identifioida itsensä johonkin ryhmään. Tähän ihmisen perusominaisuuteen nojaa jatkossa kaupallisen paikallisradion tulevaisuus. Omaan kotiseutuun liittyvien asioiden kuuleminen radiosta lämmittää mieltä ja tietää ettei ole yksin vaan osa paikkakunnan omaa kulttuuria. Paikkakunnan oma radio koetaan tärkeäksi.

Musiikin merkitys vähenee

Musiikkivalinnoilla on kautta radiotoiminnan historian yritetty kalastella lisää kuulijoita radiokanaville. Paikallisradioille ei tulevaisuudessa musiikkivalinta ole enää kovinkaan tärkeässä roolissa. Musiikkiahan voi tänä päivänä kuunnella lukuisista erillisistä musiikkipalveluista ja internetistä samalla valiten sellaista musiikkia mikä itseään kiinnostaa. Paikallisradion tulevaisuus on paikallisissa pikku-uutisissa ja haastatteluissa. Osittain kyse on samojen asioiden tuomista takaisin lähetykseen, jotka kustannussyistä ja hieman vanhakantaisina poistettiin sieltä. Kaukana omalta paikkakunnalta tuotetun trendikkään sisällön sijasta aito paikallinen haastattelu nousee uuteen arvoonsa.

Haasteena on myös nuorten kuuntelijoiden vähyys suhteessa vanhempiin. Tutkimusten mukaan Suomessa yli 50-vuotiaat kuuntelevat radiota tuplasti enemmän kuin alle 20-vuotiaat. Suomi poikkeaa eurooppalaisesta keskiarvosta tässä, sillä muualla Euroopassa radion kuuntelu on nuorten keskuudessa lähes yhtä yleistä kuin vanhemmilla ihmisillä.

Vuonna 1985 kaupallisen radiotoiminnan aloittaminen toi radion ääreen huomattavan paljon nuoria kuuntelijoita. Näiden nuorten kasvettua aikuisiksi, ei tilalle ole tullut samassa määrin uusia nuori kuuntelijoita. Yksi syy on kasvanut viihdetarjonta ja musiikin kuuntelu internetin kautta. Uusi sukupolvi ei ole kasvanut radion äärellä vaan tietoverkkojen äärellä. Perinteinen paikallisradio ei siten voi kilpailla esimerkiksi musiikkitarjonnalla verkkopalveluita vastaan yrittäessään saada nuoria radion ääreen vaan jälleen tärkeimmäksi nousee ohjelmasisällön laatu.

Paikallisradioiden tulevaisuus on siitä kiinni, miten hyvin ne saava nuoret kuuntelemaan radio-ohjelmia. Sitä ei tule tapahtumaan ellei nuorille suunnattuja radio-ohjelmia ole tarjolla. Paikallisradioilla on näytön paikka saada ihmiset radioiden äärelle, niin nuoret kuin vanhatkin. Pelkällä musiikilla se ei onnistu, mutta paikallisuuden tärkeys on kuitenkin jo ymmärretty.

bard