Paikalliset kaupalliset radioasemat

Paikallisradion perustaminen

Kaupallisen paikallisradiokanavan perustaminen ei ole ylitsepääsemättömän monimutkainen prosessi. Aikaa ja rahaa se toki vaatii perustajaltaan. Mikäli tarkoitus on tehdä lähetyksiä vain lyhytaikaisesti, tarvitaan kaksi erilaista lupaa: radiotoimilupa oman ohjelmasisällön esittämiseen ja radiotoimilupa, jolla viranomaiset varmistavat radioaseman tekniset toimintavalmiudet.

Luvat kuntoon

Lupahakemukset radiotoiminnan aloittamiseksi tulee tehdä viestintävirastoon. Kun lupahakemukset on tehty huolella, ei viestintävirastolla ole oikeutta evätä luvan saantia. Viestintävirasto tarkistaa, että toimintaan on osoitettavissa sopiva radiotaajuus sekä kartoittaa hakijan taustat. Mikäli luvan hakijan ei selkeästi oleteta rikkovan televisio- ja radiotoimintalakia tai muuta säädöstä, joka koskee radiolähetyksiä ja sananvapauslakia, on lupa hakijalle myönnettävä. Ohjelmistolupaa ei tarvita lainkaan, jos kyseessä on vain alla kolme kuukautta kestävä radiotoiminta. Radiolähettimen säteilytehon on tilapäistoiminnassa pysyttävä alle 50 watin. Useita peräkkäisiä lyhyitä toimilupa ei kannata yrittää hakea, sillä peräkkäiset hakemukset lyhytaikaiseen toimintaan hylätään. Määräaikaisten lupien välissä on oltava vähintään kahden kuukauden tauko. Lyhytaikaisia toimilupia haetaan pääasiassa erilaisiin suuriin tapahtumiin, kuten esimerkiksi kristillinen suviseurat tapahtuma tekee vuosittain.

Lähetetyt ohjelmat tulee säilöä ja arkistoida vähintään kaksikymmentäyksi vuorokautta ennen hävittämistä. Radio-ohjelmien säilytysajan määrittelee sananvapauslaki.

Pysyvän toimiluvan saaminen kaupalliseen radiotoimintaan edellyttää tarkempia neuvotteluja viestintäviranomaisten kanssa. Tällöin hakijan on oltava viranomaisiin yhteydessä ja sovittava tarvittavien selvitysten ja materiaalien toimituksista tapauskohtaisesti.

bard