Yleisradio

Yleisradion tulevaisuudennäkymät

Yleisradion tulevaisuus on valtionhallinnon käsissä, sillä yleisradion rahoitus tulee täysin verorahoista. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta, koska Yleisradion toimintaa arvostetaan ja sitä pidetään tärkeänä. Tämä ei vähennä jatkuvan kehityksen ja ajan hermolla pysymisen tarvetta. Kansallisen Yleisradion toimintaa ja tulevaisuutta on kartoitettu ja arvioitu asiantuntijoiden voimin sekä työryhmissä, jotka tuovat esille erilaisia näkökulmia toiminnan kehittämiseen.

Asiantuntijat ovat ehdottaneet että Yleisradion tehtäviä täydennetään siten, että niihin kuuluisivat myös sananvapauden edistäminen, laadukkaan journalismin ylläpitäminen ja median monimuotoisuuden kehittäminen. Yleisradion on pyrittävä tasapuoliseen yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa noudattaen kilpailulainsäädäntöä. Käytännössä Yleisradio voisi esimerkiksi toteuttaa urheilutapahtumien tuotantoa yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyössä voitaisiin toteuttaa myös radiokanavien kuuntelututkimuksia niin, että tutkimukset voivat hyödyttää niin kaupallisia radioasemia kuin yleisradiotakin. Yleisradion kannattaisi lisäksi jakaa sisältöjään kaupallisille toimijoille sekä vastavuoroisesti hankkia näiltä erilaista materiaalia, esimerkiksi uutis- ja ajankohtaismateriaalia niin, että molemmat osapuolet hyötyvät vaihtokaupasta.

Monimuotoista mediakenttää halutaan turvata ja Yleisradio voisi tässä yhtenä toimena aloittaa neuvottelut Suomen Tietotoimiston kanssa palatakseen heidän asiakkaaksensa. Irtautumista Suomen Tietotoimiston asiakkuudesta ei ole asiantuntijapiireissä pidetty hyvänä ratkaisuna. Yleisradion asiakkuus kansallisessa perusuutispalvelussa on omalta osaltaan tärkeä toimenpide, jolla turvataan mediakentän monimuotoisuutta Suomessa. Yleisradion ja uutistoimiston yhteistyön tulisi olla strategista ja tiivistä, jotta siitä saadaan kansallisesti paras hyöty. Yhtenä ratkaisuna voi olla tietotoimiston siirtyminen Yleisradion omistukseen.

Yleisradion tarjonnalle on selkeästi tarvetta ja jopa sen toiminnan laajentamiselle nähdään tarvetta tulevaisuudessa.

bard