Yleisradio

Yleisradion radio-ohjelmien ohjelmistosisältö

Yleisradion radio-osasto toimittaa Yleisradion suomenkielisiä kanavia. Se joko toimittaa sisällöt itse tai ostaa ne palveluna ulkopuolisilta toimijoilta. Osasto huolehtii radiokanavien profiloinnista ja sisällön monipuolisuudesta. Yhteistoiminta kaupallisten radiokanavien kanssa kuuluu myös yksikön toimintaan.

Ylen kanavien sisällöt

Yle Radio Suomi on valtakunnallinen radiokanava, jolla on omat aluetoimistot eli niin sanotut maakuntaradiot. Kohdeyleisönä ovat aikuiset ja ohjelmasisältöä muokataan alueellisesti kiinnostavin aiheisiin. Musiikkitarjontana on klassikoita, iskelmämusiikkia ja pop-musiikkia.

Yle Radio 1 on sisällöltään asiapainotteinen. Ohjelmistoon kuuluu kulttuuria, tiedettä, asiapuhetta, draamaa ja hartausohjelmia. Musiikillinen tarjonta pitää sisällään klassista musiikkia ja jazzia sekä kansan- ja maailmanmusiikkiin klassikoita unohtamatta ikivihreitä.

Yle Mondo -kanava tuottaa ohjelmia useilla eri kielillä. Tarjolla on kuuntelijoille muun muassa englannin-, espanjan-, italian-, norjan-, ranskan-, saksan-, tanskan-, viron- ja venäjänkielistä ohjelmaa. Alkuperältään lähetykset ovat ulkomaisia ja Yleisradion ostamia, paitsi jotkin Ylen osuudet tuotetaan Yleisradion omin voimin venäjäksi ja englanniksi.

Yle Puhe tarjoaa alustan ennakkoluulottomaan dialogiin ja radiopuheeseen. Ohjelmasisällöt tuovat kuulijoiden korviin uutta tietoa, tunnetta ja vaihtelevia mielipiteitä ja persoonia. Mukana on myös laajasti kiinnostavaa urheilua.

Yle Novosti po-russki tarjoaa venäjäkielistä ohjelmaa. Kohdeyleisö on Suomessa asuvat venäjänkieliset vähemmistöt sekä kaikki venäjänkielestä kiinnostuneet kuulijat.

Yle Sámi Radio tarjoaa saamelaista näkökulmaa ja saamen kielellä toimitettua sisältöä. Ensimmäiset saamenkieliset ohjelmat lähetettiin jo vuonna 1947 ja ohjelmien toimittaminen tällä kolmannella virallisella Suomen valtion kielellä jatkuu edelleen. Aiemmin vain Lapissa kuunneltavissa ollut kanava on nykyään Internetin kautta kaikkien kuunneltavissa paikasta riippumatta.

Yle Klassinen on 24 tuntia vuorokaudessa klassista musiikkia esittävä radiokanava.

Yle Vega on aikuisille suunnattu ruotsinkielinen kanava, jolla on viisi aluetoimistoa tekemässä kutakin aluetta koskevia kiinnostavia sisältöjä.

YleX on nuoremmille kuuntelijoille suunnattu ja sisältötarjonta on muodostettu kohdeyleisön mukaan. Musiikkitarjonta on päivän parhaimpia hittejä ja ohjelmasisällöt seuraavat nuoria kiinnostavia tapahtumia ja ilmiöitä sekä julkisuuden henkilöitä.

Yle X3M on ruotsinkielinen vastine YleX-kanavasta ja tarjoaa suomenruotsalaisille nuorille suunnattua sisältöä ja musiikkia ajan henkeä ja trendejä seuraten.

Kaiken kaikkiaan Yleisradio tarjoaa käytännössä jokaiselle radiokuuntelijalle jotakin, mikä on myös sen verovaroilla tuetun toiminnan tarkoituskin.

bard