Paikalliset kaupalliset radioasemat

Paikallisradion historia

Paikallisen radiotoiminnan historia Suomessa alkoi käytännössä vuonna 1985. Lainmuutoksen myötä perustettiin tuolloin ensimmäiset paikallisradiot. Yleisradio ei enää ollut yksinhallitsija, vaan radiotoimintakentälle tuli lukuisia innokkaita paikallisten radio-ohjelmien tekijöitä.

Muutoksen taustalla oli yleinen paine poliitikkoja ja lainsäätäjiä kohtaan. Yleisradio koettiin liian kaukaisena ja virkamiesmäisenä organisaationa eikä sen ohjelmasisältöön oltu tyytyväisiä. Radiotoiminnasta haluttiin ihmisläheisempää ja paikallisempaa. Poliittinen ilmapiiri myös suosi tiedonvälityksen demokratisointia valtiovallan hallinnasta pienemmille toimijoille. Paikallisradiotoiminnan salliminen nähtiin hyvänä keinona lisätä demokraattista tiedonvälitystä. Toisena näkökulma oli liikemiesten näkemykset radiosta kaupallisena toimijana. Radio haluttiin valjastaa liike-elämän käyttöön.

Radiotoiminnan vapautumisen myötä vuonna 1985 aloitti aloitti kertaheitolla toimintansa kahdeksantoista paikallista radiokanavaa. Uusien toimijoiden tuoman paikallisuuden myötä radion kuuntelu lähti koko Suomessa selkeälle kasvu-uralle.

Alkuvaikeuksien jälkeen nousuun

Haasteita ei paikallisilta radioasemilta puuttunut. Kaupallisen radioaseman toiminta oli uutta ja koettiin erikoiseksi ilmiöksi. Monet potentiaaliset mainostajat vierastivat aluksi radiomainonnan käyttämistä. Tähän vaikuttivat lähetyksien erilaisuus totusta Yleisradiosta ja ohjelmiston epätasainen laatu. Kaupalliset paikallisradiot joutuivat pitkään hakemaan paikkaansa markkinoilla ja laatimaan liiketoimintastrategioita uusiksi useamman kerran. Tulojen saaminen ja menestyminen taloudellisesti ei ollut itsestään selvää eikä asiakkaat vain kävelleet sisään ostamaan mainosaikaa. Vai osa paikallisista radioista pystyi hyödyntämään potentiaalinsa ja saamaan riittävästi asiakkaita kattamaan toiminnan kulut ja tekemään voittoa. Onnistumisen taustalla oli usein hyvin tehty radioaseman profilointi sopivalle kuulijakunnalle, joka houkutti myös yrityksiä ostamaan mainosaikaa tavoittaakseen nämä kuulijat. Useamman paikallisen radiokanavan kohtaloksi koitui kuitenkin rahoituksen loppuminen ja sitä seurannut toiminnan lopettaminen tai konkurssi.

1990-luvulle tultaessa Suomessa toimi jo 65 paikallisradiota. Toiminta alkoi olla vakiintunutta ja liiketoimintaa oli saatu kasvatettua ulkomailta, lähinnä Amerikasta haetun opin avulla. Juontajille annettiin vähemmän vapauksia ja musiikin valinnassa noudatettiin tiukkoja soittolistoja. Kuuntelijan kannalta radioasemat alkoivat muistuttaa toisiaan kilpaillessaan samoista kuulijajoukoista. Kilpailu kuitenkin kiristyi huomattavasti ensimmäisten valtakunnallisten kaupallisten radioasemien aloitettua toimintansa 1990-luvulla. Vuosituhannen taitteen lähestyessä kaupallisten paikallisradioiden ongelmat alkoivat kasvaa, ja uudelle vuosituhannelle tultaessa oli paikallisradioiden tehtävä muutoksia toimintaansa selviytyäkseen kilpailusta.

bard